Companies

SOCKS MANUFACTURERS in Coimbatore

KAVIN APPARELS::SOCKS MANUFACTURERS in Coimbatore
KAVIN APPARELS

0422 - 2687278

98425 56032, 98659 59399

kavin_apparels@yahoo.com

SINDURI EXPORTS::SOCKS MANUFACTURERS in Coimbatore
SINDURI EXPORTS

16, Bhagath Singh Street, Velandi Palayam, Coimbatore-25

0422 - 2457853

SOX SHOPPE::SOCKS MANUFACTURERS in Coimbatore
SOX SHOPPE

Srivari Apartment, 142 B1, V.K.K. Menon Road, New Siddha Pudur, Coimbatore-44

0422 - 6575055

sox_shoppe@yahoo.com